Árak és Foglalási Kérés
A BALATONTOURIST kempingjeinek házirendje

 

A kempingbe tartózkodási vagy látogatási céllal történő bejelentkezés feltételezi, hogy vendégeink házirendünk szabályait megismerték, és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik. Házirendünk a kemping vendégek zavartalan nyaralását hivatott szolgálni.

1. Kérjük, érkezéskor jelezzék, hogy a kempingben nyaralási, vagy átmeneti céllal (látogatóként ill. strandolóként) kívánnak tartózkodni. Látogató- vagy strandoló-vendégeink megváltott jegy ellenében 10.00 és 18.00 óra között tartózkodhatnak kempingjeinkben. Nyaralóvendégeink a recepción (portán) kötelesek bejelentkezni, és úti okmányaikat leadni, melyeket a kemping a hivatalos bejelentkeztetésre használ. Vendégeink kötelesek minden igényelt fizetendő szolgáltatást pontosan megnevezni, és azok rögzítésének helyességét ellenőrizni. Az esetleges változásokat azonnal be kell jelenteni (személy elutazása, igénybe nem vett szolgáltatások stb). Az átadott kemping igazolvány és belépőkártya vagy előbbieket helyettesítő karszalag személyre szól, és nem ruházható át, be- és kilépéskor valamint ellenőrzéskor azokat fel kell mutatni. Ha a kemping jármű-matricát alkalmaz azt a jármű elején, jobb oldalon kell elhelyezi. Kérjük, a kemping-igazolványt őrizzék meg, mert távozáskor a recepción azt le kell adni, ez szolgál a számlázás alapjául.

A távozási napon a kempinget legkésőbb 12.00 óráig, az üdülőházakat legkésőbb 10.00 óráig  kell elhagyni. A kemping továbbtartózkodási pótdíjat számíthat fel, ha a távozás ezen időpont után történik (1 nap teljes költség. A költség kempingenként eltérő lehet).

A fizetés rendje:

Fizetésnél kérjük, vegye figyelembe a recepció és a kassza nyitvatartási rendjét.

A kempingben az utólagos fizetés a szokásos, de a kemping ettől eltérhet, kérheti a díjak előre fizetését. A vendég köteles minden igénybe vett szolgáltatást kifizetni, az összegről a recepció tételes számlát állít ki. Helyszínen előre kifizetett szolgáltatás lemondása esetén nem áll módunkban visszafizetést teljesíteni.

Az előre lefoglalt és a kemping részéről írásban visszaigazolt szolgáltatások érkezés napján történő lemondása vagy a tartózkodás alatt történő lemondás esetén visszafizetést nem teljesítünk.

 

2.  A bejelentkezés előtt minden kempingezőnek joga van a rendelkezésre bocsátandó területet megtekinteni. A kempinghely kijelölése a kempingszemélyzet kizárólagos joga. A kijelölt helyen kívül más helyet nem lehet igénybe venni. Az előre megrendelt helyet más személynek nem lehet átengedni.

Parcellázott terület esetén csak a parcella területe foglalható el. A kijelölt helyen kívül további terület még ideiglenesen sem használható, autójával valamennyi vendég csak a saját parcelláján parkolhat. Normál helyen csakis egy lakóegység felállítása engedélyezett. Minden további lakóegységet – egy lakókocsi + jármű, egy sátor + jármű vagy egy lakóautó felett - külön felszámolunk.

A késői órákban érkező vendégnek, úti okmányaik leadása után a kempingszemélyzet ideiglenes helyet jelöl ki.

 

3. Környezetvédelem: Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme. PVC takarófólia a sátrak, vagy elő-sátrak alá nem teríthető. Szigorúan tilos a fákba szöget verni, ágakat levágni, ételmaradékot, szennyező anyagot a fűre, fára, bokrokra, sövényekre önteni. Tilos az (elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árkot, gödröt ásni még ideiglenes jelleggel sem megengedett.

A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezhető el. A kihelyezett gyűjtőedényeken a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratok találhatók, azokban tilos más jellegű anyagot elhelyezni. A fokozottan mérgező szárazelemeket kizárólag a recepción szabad leadni. Tilos gépkocsi vagy más jármű elhasznált akkumulátorait a kempingben hagyni.  Amennyiben járművéből olaj- vagy benzinfolyást észlel kérjük, azonnal jelezze a recepción. A szennyezés elkerülése, valamint az érzékeny természet védelme különösen érvényes a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj használata súlyos terhet jelent a Balaton élővilága számára. Kérjük, Ön is törekedjen arra, hogy minél kevesebb napolaj kerüljön a vízbe, ezzel is hozzájárulva a tó vízminőségének javításához. 

Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő kempingezőkre, és az igénybevett kempinghelyet távozáskor hagyják tisztán.

A víz rendkívül drága. Kérjük, minden esetben takarékosan használja, és erre hívja fel gyermekei figyelmét is. Autót, lakókocsit, kempingfelszerelést mosni a kempingben szigorúan tilos.

 

4. Éjszakai pihenőidő:          23.00 és 6.00 óra között (kempingenként eltérő lehet)

    Délutáni csendes pihenő: 13.00 és 15.00 óra között (csak a főszezonban és kempingenként eltérő lehet)

 

A fentiektől eltérő szabályozásról a kemping recepcióján kérhető bővebb felvilágosítás!

 A megadott idő alatt semmi olyan tevékenység nem folytatható, amely mások pihenését zavarja. Ezen időszakok alatt szigorúan tilos járművet elindítani vagy használni, a kapuk zárva vannak. A korlátozást a kemping kivételes esetekben feloldhatja. Korai távozás esetén 6.00 óra előtt zajt okozni tilos. A nyugalom és pihenés érdekében a gépjárművek használata a kemping területén csak a bejárattól a kempinghelyig vezető közvetlen úton megengedett. A legnagyobb közlekedési sebesség 10 km/óra lehet. A kempingben egyéb céllal járművet használni tilos. Hétvégéken és kempingenként eltérő lehet a szabályozás.

 

5. A kempingben kiskorú gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek. Kérjük, hogy a játszóterekre, animációs programokra kísérjék el gyermekeiket. A gyermekek iránti szülői felelősséget nem tudjuk átvállalni. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy gyermekeik önfeledt viselkedése ne menjen mások pihenésének rovására.

A közösségi helyiségeket kiskorúak egyedül nem használhatják, kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy illemhelyet használni kísérjék el! Felügyeljék a berendezések használatát valamint a tisztaságot!.Gyermekek nélkül érkező vendégeink megértését kérjük azért, hogy a gyermekeket nem lehet mértéktelenül féken tartani.

 

6. A kempingben tartózkodóktól elvárjuk a következőket:

6.1. A recepción minden személynek be kell jelentkeznie.

6.2. A mosogatási, mosási feladatokat, a konyhai felszerelési tárgyak tisztítását, és a konyhaműveleteket kizárólag az erre kijelölt helyen végezzék.

6.3. Tüzet rakni, grillberendezést használni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével. Kérjük, hogy grill berendezéseiket csak másokat nem zavaró körülmények között, fokozott óvatossággal használják.

6.4. A kemping épületeit és felszerelési tárgyait mindenkinek rendeltetésszerűen kell használni. Az épületek, helyiségek, berendezési és felszerelési tárgyak csak az ezekre kijelölt nyitvatartási időn belül használhatók, ilyen helyekre más időben belépni tilos.

6.5. Sportjátékok csak az arra kiépített területen, a megszabott időtartam alatt folytathatók.

6.6. Kérjük, ne folytassanak másokat zavaró tevékenységet. (Látvány, megjelenés, zaj.)

6.7. Kérjük vendégeinket, hogy az észlelt hiányosságokat, hibákat az észleléskor jelentsék be.

6.8. Bárminemű fertőző megbetegedést vagy annak gyanúját a kempingvezetőnek be kell jelenteni.

6.9. A talált tárgyakat kérjük, adják le a recepción.

6.10. Az elektromos áram használatával kapcsolatos részletes tudnivalók és a tűzvédelmi szabályzat a recepción olvasható, ezeket megismerni és betartani kötelező.

6.11. A kemping területén elektromos és/vagy hibrid üzemű gépjármű töltéséhez villamos energiát vételezni tilos! Tiltott energiavételezés esetén a kemping vezetése a vendégtől és/vagy a vendéggel együtt érkezőktől a kempingben tartózkodás jogát megvonhatja.

 

7. A kempingben szigorúan tilos:

7.1. A kempingezés szokásos rendjének, íratlan szabályainak megsértése.

7.2. Az éjszakai és délutáni csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.

7.3. Tilos a kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy közízlését zavarhatja. Tilos olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek, vagy személyek megsértését eredményezhetik.

7.4. A kemping felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás.

 

8. Strand: a strandot a fürdőzők csak saját felelősségükre használhatják. A strand területén horgászni tilos. Az éjszakai fürdőzés szigorúan tilos, mivel biztonsága érdekében ilyenkor semmit nem tehetünk. További esetekre a recepción található fürdőhelyi rendtartás van érvényben.

 

9. Állatok bevitele a kempingbe: Az állatok csak a kijelölt kempingekbe vihetők be fizetési kötelezettségek mellett, a kemping vezetés engedélyével. Kutyák csak pórázon tarthatók a kempingben. Az állatoknak rendelkezniük kell a szükséges állatorvosi igazolásokkal, melyeket kérésre köteles a vendég bemutatni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja a többi vendég pihenését. Az állatért a bejelentő személy felel (egészségügyi állapot, károkozás). Állatok a közösségi helyiségbe, strandra és a vízbe nem vihetők be. Az állatok csak a piktogrammal megjelölt kutyafürdető helyen fürdethetők.

 

10. Horgászat: A kijelölt strandterületeken tilos a horgászat. A horgászat engedélyezett helyét a kempingvezető jelöli ki. A kijelölt helyről felvilágosítást a kemping recepcióján kérhet.

 

11. Vagyonvédelem, felelősség: A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget.         A vendég köteles a kemping felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetés-szerűen használni. Az ezekben okozott kárért a vendég kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személy részére okozott kárért a kemping nem felel. Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések a betegségek, valamint a terrorista cselekmények okozta károkért.

 

12. Egyéb rendelkezések:
A vendég panaszaival a kempingvezetőhöz fordulhat.
A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt és őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel. A kemping elhagyását megtagadó vendéggel szemben a Balatontourist hatósági intézkedést vehet igénybe.

 

Veszprém, 2020. 05. 06.

 

Balatontourist Cégcsoport