Ceny i Rezerwacja
Danych obrony

Prywatność / Odpowiedzialność
O prywatności

Firma Balatontourist Kft. będzie zarządzać danymi osobowymi, które gromadzone są w trakcie rejestracji z zachowaniem poufności i w zgodzie z obowiązującym prawem o poufności danych osobowych. Ochronę danych osobowych zgromadzonych od naszych gości oraz zapewnianie im praw związanych z wykorzystaniem tych informacji traktujemy priorytetowo. Dlatego też umożliwiliśmy naszym gościom korzystanie z portalu w sposób bezpieczny. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji, które są wymagane w trakcie korzystania z naszej strony odbywa się w zgodzie z obowiązującym na Węgrzech prawem o ochronie danych osobowych (Ustawa LXIII z 1992 r. o Ochronie Danych Osobowych i Dostępu do Danych Interesu Publicznego). Na stronie mogą znajdować się odnośniki do stron innych dostawców usług, do których niniejsze oświadczenie/praktyka może nie mieć zastosowania. Z przyczyn od nas niezależnych nie możemy wymuszać regulacji dotyczących prywatności w tym zakresie.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

W trakcje rezerwacji/rejestracji wymagane są danych niezbędne jedynie do dokonania rezerwacji wynajmu lub innych usług. Co oznacza, że Twoje dane wykorzystywane są do wystawienia faktury.

Udostępnianie informacji o naszych ofertach i usługach

Pragniemy informować Państwa na bieżąco o naszych ofertach. W tym celu także wykorzystywane są dane osobowe. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z tej możliwości, należy zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Balatontourist Kft. podjęła wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Na żądanie osoby, której dane są przez nas przechowywane, udostępniane są szczegółowe informacje dotyczące celu, podstaw prawnych i czasu przechowywania danych osobowych jak również informacje na temat wszelkiego rodzaju działań związanych z tymi danymi.

Oświadczenie Prywatności

Balatontourist Kft. bierze na siebie odpowiedzialność za dokładne przestrzeganie klauzuli prywatności, której treść znajduje się powyżej.


Informacje i dane pojawiające się na portalu www.balatontourist.hu mają charakter informacyjny. Treści, zdjęcia, mapy, opisy i inne informacje znajdujące się na portalu stanowią własność intelektualną Balatontourist. Ich jakiegokolwiek rodzaju kopiowanie, użycie i dalsze publikowanie możliwe jest wyłącznie za naszą zgodą.