Prijzen en Boeking
Gegevensbescherming

Privacy / Verantwoordelijkheid
Over privacy

Balatontourist Kft. beheert de persoonsgegevens die door registratie zijn verkregen op  vertrouwelijke wijze, in overeenstemming met de huidige privacywetgeving. Wij geven prioriteit aan de bescherming van persoonsgegevens die wij van onze bezoekers krijgen en verlenen onze bezoekers rechten die verbonden zijn aan het gebruik van hun informatie. Daarmee hebben wij voor onze bezoekers de mogelijkheid gecreëerd om onze portal veilig te gebruiken. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens - geschikt voor identificatie – die nodig zijn voor het gebruik van onze website, geschiedt in overeenstemming met de geldende Hongaarse privacywetgeving (Artikel nr LXIII van het jaar 1992 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens en de Publieke Beschikbaarheid van Data van Publiek Belang). Onze website kan links naar andere websites van andere dienstverleners bevatten waarop deze mededeling/praktijk niet van toepassing is. Het ligt niet binnen onze bevoegheid om privacywetgeving die hierop betrekking heeft te implementeren. 

Het doel van dataverzameling en -verwerking

Tijdens het reserverings- en registratieproces vragen wij alleen om gegevens die strict noodzakelijk zijn voor het afronden van reserveringen voor accommodatie en andere diensten. Uw gegevens worden primair gebruikt voor facturering.

Informatie over onze aanbiedingen en dienstverlening

Wij willen u graag blijvend informeren over onze aanbiedingen en wij gebruiken uw persoonsgegevens om dit doel te bereiken. Indien u niet van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kunt u deze dienst (nieuwbrief) afzeggen.

Databeveiliging, dataveiligheid

Balatontourist Kft. heeft alle vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens die door u zijn aangeleverd te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang. Op verzoek van elk van onze bezoekers zullen wij te allen tijde gedetailleerde informatie over persoonlijk databeheer door ons geven, samen het doel, de wettelijke grondslag en de duur van het databeheer en onze activiteiten die betrekking hebben op dergelijk databeheer.

Privacystatement

Balatontourist Kft. neemt hierbij verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige naleving van de hierboven genoemde privacyclausules.


De informatie en gegevens op de site
www.balatontourist.hu dienen ter informatie. De content, foto’s, kaarten, beschrijvingen en overige informatie op het portaal zijn het intellectuele eigendom van Balatontourist. Kopiëren, gebruik en openbaarmaking van welke aard dan ook is uitsluitend met onze toestemming mogelijk.