Priser og Reservation
Online check ind

Med Online check ind, fra komfort i dit hjem, kan du forudindtaste alle personlige oplysninger (navne, steder og datoer for fødsel, ID-numre, kontakt info osv.) som er normalt anmodet ved ankomsten til en bolig. Det er en fantastisk måde at spare kostbar ferietid.