Ceny a Rezervace
Obrany data

Ochrana osobních údajů / Garance
O ochraně osobních údajů

Společnost Balatontourist Kft. zachází s důvěrnými osobními údaji vždy citlivě, v souladu s platnou legislativou.   Je pro ni důležitá ochrana osobních údajů svých klientů, garantování jejich práv na sebeurčení v oblasti informací. Proto vytváří možnost bezpečného využívání portálu. Vyžádání a zpracování osobních údajů, potřebných při práci s naší www stránkou je v souladu s maďarskými předpisy pro ochranu osobních údajů (Zákon LXIII o ochraně osobních údajů a o zveřejňování dat veřejného zájmu z roku 1992). Na naší www stránce se mohou vyskytnout odkazy, které mohou přesměrovat návštěvníka na webové stránky, pro které se toto prohlášení/tato praxe nevztahuje. Není v našich možnostech dodržení předpisů ochrany osobních údajů pro tyto případy.

Cíl sběru  a zpracování údajů

Při rezervaci/registraci si vyžádáme jenom ty údaje, které jsou nevyhnutné pro rezervaci pokoje, nebo pro poskytnutí jiné služby. Vaše údaje jsou použity především pro zúčtování.

Podávání informací o našich nabídkách a službách

Chtěli bychom podávat pravidelné informace o našich nabídkách, pro které využíváme také Vaše osobní údaje. Pokud tuto možnost využívat nechcete můžete tuto službu zrušit (informační list).

Ochrana osobních údajů, bezpečnost osobních údajů

Společnost Balatontourist Kft. vytvořila potřebné technické a také organizační opatření pro zajištění Vašich, nám poskytnutých osobních údajů proti jejich ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému využití. Pokud nás o to náš klient požádá, ve všech případech poskytneme podrobné vysvětlení o zpracovaných osobních údajích, o účelu jejich zpracování, legislativních podkladech, době jejich využívání a o činnostech, které jsou se zpracováním údajů spojené.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Balatontourist Kft. garantuje důsledné dodržování všech uvedených bodů ochrany osobních údajů.

Informace a údaje uváděné na portálu www.balatontourist.hu slouží pouze k informačním účelům. Obsah na webových stránkách, fotografie, mapy, popisy a další informace jsou duševním vlastnictvím Balatontourist. Jakékoliv kopírování, použití a zveřejňování je možné pouze s našim souhlasem.